Zainteresowania naukowe:

  • biegli i prawo dowodowe;
  • postępowanie administracyjne;
  • odpowiedzialność odszkodowawcza.